Läskoden

Läskoden

Man lär barnet att läsa genom att visa hela ord på lappar den så kallade helordsmetoden.Leken med ordlappar kan påbörjas så snart din baby börjar att tala vid cirka ett års ålder. Barnet lär sig genom leken att urskilja ord och knäcker så småningom läskoden. Vilket gör att barnet snabbare lär sig att läsa flytande. Barn som lärt sig läsa tidigt har en otrolig glädje av språket och får ett försprång att lära sig annat när de når upp i skolåldern då de redan har grunden att kunna läsa och förstå text.De flesta kan lära utifrån lek. Det går också så enkelt när barnen är små för de brinner av iver att lära. Och det är en fantastisk upplevelse att som förälder känna att man bidragit till att barnet har lärt sig något av det viktigaste man lär i livet att läsa!Läskoden är ditt redskap för att kunna påbörja läsleken som lär ditt barn för livet.Ta tillvara på lusten att lära och läslek med ditt barn!

Läs mer om Läskoden

Läskoden

Leksaker 1-2 år

Hitta Läskoden även hos:

Rulla till toppen